Yetki Belgelerimiz

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul kıymetler - -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar - -
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul kıymetler - -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar - -
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde
i. Paylar İzin Var
ii. Diğer menkul kıymetler -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri İzin Var
iv. Paya dayalı türev araçlar İzin Var
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzin Var
vi. Diğer türev araçlar İzin Var
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti -
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzin Var
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti -
i. Aracılık yüklenimi -
ii. En iyi gayret aracılığı -
VII. Saklama Hizmeti İzin Var
i. Sınırlı Saklama Hizmeti İzin Var
ii. Genel Saklama Hizmeti -